ISO-certifiering

Utbildning Nords kvalitetssystem är certifierat enligt standarden ISO 9001:2008.

Utbildning Nord ska uppfylla kundens, studerande och företagarens förväntningar genom att rätt förutsättningar skapas i verksamheten. Detta uppnås genom att vi: 

  • Tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens
  • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser
  • Ständigt strävar efter att förbättra produkter, tjänster, system och processer
  • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål

Systemdokumentationen är utlagd på företagets interna nätverk, och är tillgänglig för alla medarbetare. Kvalitetssystemet utgår från företagets kvalitetspolicy, med fokus på ständiga förbättringar. För verksamheten finns kvalitetsmål formulerade på alla nivåer. Med en genomtänkt struktur av bland annat rutiner, checklistor, flödesbeskrivningar, mallar och kvalitetsplaner styrs verksamheten. Genom undersökningar av till exempel våra studerandes förväntningar på utbildningens innehåll och erfarenheter från sina studier identifierar vi möjligheterna att utveckla verksamheten och göra den bättre.

Senast uppdaterad 2013-07-30 13:05:33
 

Kalender

6 februari
Plats: Hotell Clarion Sense
 

Dagens lunch v. 03

Tisdag 16 Januari
Raggmunkar med bacon och lingon / Grönsaksgratäng L
 
 
 
 
 
Bredd: px