Examineringsprov, teoretiskt och praktiskt prov för ansökan om certifikat kyla

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste enligt köldmedieförordningen vara certifierade av Incert för arbeten enligt de nya certifieringskategorierna I, II, III, IV eller V. Utbildning Nord är det nordligaste av Incert godkända examinationscentrat där examensprov kan avläggas.

Sedan 4 juli 2011 gäller att man måste ha ett personligt certifikat. På Incerts hemsida  kan du läsa mer om kraven i köldmedieförordningen.

Innehåll

Examineringsprovet består av två delar, ett praktiskt prov (4h)  och ett teoretiskt prov (2 h). Examineringsprovet omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Efter godkända prov ansöker du sedan om certifikat hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar dessa.  Avgift för certifikat tillkommer då från Incert. Utfärdat certifikat gäller ett år i taget och kan förlängas via årliga intyg. Giltighetstiden för ett certifikat är max 5 år.

Pris: Teoretiskt prov 2 800 kr och praktiskt prov 4 500 kr. Moms tillkommer.  I priset ingår för- och eftermiddags fika och lunch.

Till detta tillkommer INCERTs avgift för utfärdande av certifikat (för närvarande 4200 + moms, januari 2016).

 

Skicka en intresseanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

Kontakt

Thomas Nilsson, Peter Jacobsson

+46 927 751 65, +46 927 751 28

Fakta

Utbildning oppstart

Enligt överenskommelse.
 
 
 
Bredd: px