Kjølemontør

Kjølemontørutdanningen blir tilpasset etter markedets behov. Markedet trenger kjølemontører innenfor både kulde og varme. Det er fortsatt stort behov for kjølemontører siden markedet etterspør montering av varmepumper, ofte i kombinasjon med klimaanlegg. Også innenfor bil og maskin er etterspørselen stor siden de aller fleste nye kjøretøy i dag har montert klimaanlegg. Vi har øvingsrom med forskjellige typer kjøle- og fryseanlegg, klimaanlegg og varmepumper der du får øve på å justere kjølekomponentene så vel som å koble til og justere strøm og elektronisk styring.

Det er mange veier inn i denne utdanningen: Du kan starte helt uten forkunnskaper, du kan være VVS-montør eller elektriker som vil skifte retning, eller du kan være ventilasjonsmontør og ønske deg større bredde i yrkeskompetansen.

Etter en felles modul med elektroemner fortsetter du med teoretisk og praktisk kunnskap om varmelære, kuldeberegning, komponentvalg og planlegging så vel som energieffektivisering, reparasjon, drift, vedlikehold og journalføring av kulde-, fryse- og varmepumpeanlegg.

Vi er godkjent eksamineringssenter for skriftlige og praktiske prøver for sertifisering i henhold til F‑gassforordningen. Det betyr at når utdanningen nærmer seg slutten, får studentene ta en teoretisk prøve som blir rettet av Isovator, og at de i tillegg utfører en praktisk prøve som blir bedømt av en ekstern sensor. Beståtte prøver gir kjølesertifikat. Kjølesertifikatet gir deg rett til å arbeide med disse kjølemediene i hele Europa i samsvar med F‑gassforordningen.

I tillegg finnes det andre krav som kan bli stilt av bedriftene du kommer til å jobbe for eller besøke i ditt arbeid som kjølemontør. Forsikringsselskaper, brannvernforeningen, arbeidsmiljøtilsynet mfl. stiller også krav til deg som kjølemontør, og vi har derfor inkludert de vanligste kravene i sertifikatene og kursene i for eksempel varme arbeider, stillasbygging, mobil arbeidsplattform og svenske SSG Entré. Les mer under overskriften «Kortere kurs».

Yrkeutganger

Kjølemontør

Eksamen

Ingen formell eksamen. Vitnemål i enkelte fagkurs innenfor den videregående skoles program for VVS og eiendom. Se Skolverkets program for VVS og eiendom.

Frittstående eksamen, del- eller heleksamen i samsvar med Utbildningsstyrelsens eksamensgrunnlag for elektro- og automasjonsteknikk. Se Utbildningsstyrelsen – kjølemontør.

Tverrfaglig eksamen i henhold til Utdanningsdirektoratets program for kulde- og varmepumpeteknikk vg2. Se Utdanningsdirektoratet.

Kontakt

Jukka Kauvosaari, Thomas Nilsson, Antti Nuojua

+46 927 751 65

Fakta

Utdanning byen

Övertorneå

Utbildning lengde

Individuell kurstid, men med en veiledende varighet på cirka 52 uker, avhengig av forkunnskaper og individuelle valg

Övrigt

Under studerende forteller kan du lese hva studerende mener om utdanningen.  Her er linken till studerende forteller sidene.

 
 
 
Bredd: px