Helse- og pleiefag

Arbeidet inom helsefag innebærer at du møter mennesker i alle aldre og med ulike behov. Hvilke arbeidsoppgaver som inngår i arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan arbeide på aldershjem, i hjemmesykepleien, primærhelsetjenestene eller på sykehus.

Du arbeider med praktiske oppgaver, for eksempel å skifte på sår, ta prøver, sette intravenøs næring og hjelpe til med ulike tiltak. Arbeidet medfører nær kontakt med pasientene og deres pårørende, og det handler om å samtale, lytte og hjelpe til med blant annet hygiene, klær og mat.

Ti grunner til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner

  1. Det finnes ledige jobber.
  2. Du få jobb i mange land.
  3. Utdanning har positiv innvirkning på lønnen.
  4. Det er gøy å jobbe med mennesker.
  5. Du kan hjelpe mennesker som trenger hjelp.
  6. Det er mulighet for varierte arbeidsoppgaver innenfor pleie og omsorg.
  7. Kall.
  8. Du kan videreutdanne deg innenfor helsefag.
  9. Ved Utdanning Nord er det nordisk stemning blant studentene.
  10. Muligheter for å knytte kontakter i Sverige, Finland og Norge.

Yrkeutganger

Finland: närvårdare, Sjukvård och omsorg. Norge: helsefagarbeider. Sverige: undersköterska, vårdbiträde.

Eksamen

Ingen formell eksamen. Vitnemål i enkelte fagkurs innenfor videregående skoles program for pleie og omsorg. Se Skolverkets program for Vård och omsorg.

Utbildningsstyrelsens eksamensgrunnlag for grunnleggende eksamen innenfor Social- og helsefag, studieretning pleie og omsorg. 

Tverrfaglig eksamen i samsvar med Utdanningsdirektoratets program for helsearbeiderfag vg2. Se Utdanningsdirektoratets utdanningsprogram.

Kontakt

Anni Alatulkkila, Viktoria Mäki, Tina Nordman

+ 46 927 751 31

Fakta

Utdanning byen

Övertorneå

Utbildning lengde

Individuell utdanningstid avhenger av forkunnskaper og individuelle valg.

Övrigt

Under studerende forteller kan du lese hva studerende mener om utdanningen.  Her er linken till studerende forteller sidene.

Reference quotation
Født i Finland, men bor i Norge. Med den norske arbeidsformidlingen NAVs utrolig vennlige hjelp kom jeg inn på Utdanning Nord for å studere til närvårdare på norsk kvote, men med finsk studieprogram.
Antti Kinnunen
Tromso, Norge
Reference quotation
Skolen og tilrettelegging av kursene har passet meg perfekt. Det har vært så fleksibel og individuelt som det kan være.
David Taavola
Juoksengi, Sverige
 
 
 
Bredd: px