Bygningssnekker

Tre er det eldste byggematerialet vårt, og tre inngår fortsatt i alle byggeprosjekter. Materialer, verktøy, maskiner og arbeidsmetoder har utviklet seg, men håndverket består. Tømreren (snekkeren) er med gjennom hele byggeprosessen og deltar i alt fra forskaling av grunnmuren til innredning. Tømrerne er den største yrkesgruppen i byggebransjen.

Hva gjør en tømrer?

Tømrer er et moderne yrke som har eksistert lenge, og som før gikk under betegnelsen snekker. Vi har tømmerhus her i landet som er bygget av bare tre, fra nederst til øverst. Tømmerstokkene ble satt sammen ved hjelp av lafter som ble hugget i hverandre. Byggeteknikk, materialer, verktøy og maskiner har gradvis forandret tømrerens arbeid til et moderne og variert yrke.

Fortsatt bygges det mange hus av bare tre. Enkelte småhus bygges i løst virke, der vegger, gulv og takstoler blir laget på stedet. Det bygges også trehus av prefabrikkerte moduler, som deretter blir montert av tømrere.

Tømreren er med både tidlig og seint i byggeprosessen. Forskalingen som husets grunnmur skal støpes i, lages av tre, og når huset er nesten ferdig, monterer tømreren snekkerarbeid og skapinnredning.

Tømrer er et håndverksyrke som krever stor fagkunnskap. Det merkes kanskje særlig ved ombygginger, der det sjelden finnes rette vinkler og kanskje heller ingen tegninger. Ombygging krever dessuten kunnskap om gamle håndverksmetoder og eldre byggteknikk.

En tømrer kan ha svært forskjellige arbeidsoppgaver, og mange spesialiserer seg derfor på for eksempel forskaling eller innredning.

Kilde: byn.se

Yrkeutganger

Bygningssnekker, tømrer

Eksamen

Lærlingperiode i samsvar med bransjens krav. Mulighet til å få vitnemål på enkelte kurs fra videregående skole. Se Skolverkets hemsida bygg- och anläggningsprogrammet. 

De som søker gjennom arbeidsformidlingen, kan bare ta utdanningen som spesialutdanning.

Utdanningen er godkjent av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).Kontakt

Tore Brännström

+46 72 22 78 965

Fakta

Utdanning byen

Hedenäset

Utbildning lengde

Individuell kurstid opptil 67 uker, avhengig av forkunnskaper og individuelle valg.
 
 
 
Bredd: px