Betongarbeider

En betongarbeider er spesialist på arbeid med betong, som er et anvendelig, allsidig og svært sterkt byggemateriale. Betongarbeideren arbeider blant annet med armering av betongkonstruksjoner, støping, gulvlegging og montering av betongelementer.

Hva gjør en betongarbeider?

De fleste hus hviler på en grunnmur av armert betong. Som betongarbeider armerer og støper du gulv, vegger og søyler. Det kan også være aktuelt å jevne ut betonggulv med diverse typer sparkel.

Det blir stadig vanligere med prefabrikkerte betongelementer, blant annet vegger og fasadeelementer, som blir levert direkte fra fabrikken til bygget.  Betongarbeideren tar seg av og monterer elementene på stedet.

Som betongarbeider kan du jobbe med mye mer enn bare husbygging, for eksempel kan du ha arbeidsoppgaver i forbindelse med vei- og brobygging. Mange konstruksjoner, blant annet broer, krever avansert armering, og det er mulig å spesialisere seg på armering.

Betong som brukes til støping, leveres ferdigblandet til bygget fra betongfabrikken. Det er viktig at den blir levert i tide, og at betongen blir lagt ut og vibrert på riktig måte, slik at betongkonstruksjonen får riktig kvalitet.

Det kan være fysisk krevende å være betongarbeider, men hjelpemidler som tårnkraner og betongpumper bidrar til å gjøre arbeidet lettere.

Kilde: byn.se

Nyttige kontakter i arbeidslivet

Faglærerne har svært gode kontakter i arbeidslivet i alle de tre landene.
Skolen samarbeider med ulike bedrifter, og deler av opplæringen foregår i et virkelig arbeidsmiljø. Vi kan også hjelpe deg med å finne den bedriften du skal være utplassert i.

Utstyr

Betongarbeiderutdanningen i Hedenäset har svært gode materielle forutsetninger. Her har vi armeringsstasjon og gode maskiner. Du vil også få mulighet til å gjøre eksterne bestillingsarbeider.

 

Yrkeutganger

Betongarbeider, armeringsarbeider

Eksamen

Etter grunnutdanningen hos oss starter den praktiske delen, som forutsetter lærlingplass med utdanningsbok som utstedes av BYN regionalt. Du finner mer informasjon om veien til yrkesbevis på hjemmesiden til Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Mulighet for vitnemål i enkelte av fagkursene i videregående skoles yrkesprogram for bygg og anlegg. Se Skolverkets program for bygg og anlegg.

Kontakt

Arto Pasma, Mika Krunniniva

+46 927 751 86; + 46 70 555 1970, +46 70 555 1194

Fakta

Utbildning lengde

Individuell kurstid opptil 40 uker, avhengig av forkunnskaper og individuelle valg.
 
 
 
Bredd: px