Byggnadssnickare

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla byggprojekt. Material, verktyg, maskiner och arbetsmetoder har utvecklats, men hantverket är kvar. Träarbetaren (snickaren) finns med under hela bygget, från formsättning av grunden till taktäckning och inredning. Träarbetarna är den största yrkeskåren inom byggbranschen.

Vad gör en träarbetare?

Träarbetare är ett modernt yrke från förr och som tidigare gick under benämningen snickare. Vi har timmerhus i landet som är byggda helt i trä, från grund till taktäckning. Timmerstockarna sattes ihop med knutar som höggs in i varandra. Byggteknik, material, verktyg och maskiner har successivt förändrat träarbetarens jobb till ett modernt och omväxlande yrke.

Fortfarande byggs många hus helt i trä. Det finns småhus som byggs i löst virke där väggar, golv och takstolar tillverkas på plats. Det byggs också trähus av förtillverkade element, som monteras av träarbetare.

Träarbetaren är med, både tidigt och sent, i byggprocessen. Formar för att gjuta grunden på huset görs i trä och när huset nästan är klart monterar träarbetaren snickerier och skåpinredning.

Träarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet. Det märks kanske främst vid ombyggnader där det sällan finns några räta vinklar och kanske inte heller några ritningar. Vid ombyggnader krävs också kunskap om gamla hantverksmetoder och äldre byggteknik.

En träarbetare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många specialiserar sig därför på exempelvis formsättning eller inredning.

Källa: byn.se

Yrkeutganger

Byggnadssnickare, träarbetare

Eksamen

Färdigutbildningstid enligt branschens krav. Det finns även möjlighet att få gymnasiebetyg i yrkesämnen.Se Skolverkets hemsida bygg- och anläggningsprogrammet.  Denna utbildning är inte öppen för att söka som arbetsmarknadsutbildning från Sverige.

Kontakt

Tore Brännström;

+46 72 22 78 965

Fakta

Utdanning byen

Hedenäset

Utbildning lengde

Individuell utbildningstid upp till 67 veckor beroende av tidigare förkunskaper och individuella val

Övrigt

Vi är godkända validerare av BYN.

 
 
 
Bredd: px