Policy og regler

Her har vi samlet noen viktige policy- og regeldokumenter som gjelder hos oss.

Alle studenter, ansatte og besøkende ved Utdanning Nord har rett til et trygt og trivelig studie- og arbeidsmiljø. Formålet med reglene er å skape et stabilt grunnlag for trygghet og trivsel, som igjen vil bidra til at vi får gunstige og likeverdige studie- og arbeidsforhold.

Regler for studenter ved Utdanning Nord (PDF)

Likestillingsplan for studenter 2017 (PDF)

Ingen studenter ved Utdanning Nord skal utsettes for krenkende særbehandling. Dette policydokumentet gir råd og veiledning.

Policydokument om krenkende særbehandling (PDF)

Ved Utdanning Nord har vi nulltoleranse for narkotiske stoffer. Dette dokumentet oppsummerer handlingsplanen for å hindre misbruk av alkohol og andre stoffer blant studentene.

Handlingsplan for å hindre misbruk av alkohol og andre stoffer (PDF)

Policy for alkohol- og stoffbruk 2017(PDF)Sist oppdatert 2017-05-11 10:19:50
 

Kalender

Foreløpig er det ingen hendelser planlagt.

Lunsj u. 50

Torsdag 14 Desember
Julbord, för allmänhet kl 13-15 (280 kr)
 
 
 
 
 
Bredd: px