Til deg som søker arbeidsmarkedsutdanning fra Norge

Arbeidsmarkedsprogrammet er et av NAVs (arbeids- og velferdsetaten) tiltak for å få arbeidssøkere ut i arbeidslivet. NAV er ansvarlig for opptak til programmet, som bygger på en vurdering av arbeidssøkerens behov i forhold til situasjonen på arbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedskursene er åpne for søkere med nedsatt arbeidsevne og andre arbeidssøkere som trenger å utvide kompetansen. Også arbeidstakere i en usikker sysselsettingssituasjon som trenger å utvide kompetansen, kan få tilbud om arbeidsmarkedskurs. Søkere som tas opp i et utdanningsprogram, skal være minst 19 år gamle.

Søknad

Søknad til kursene, komplett med vitnemål og attester, sendes til ditt lokale NAV kontor.
NAVs saksbehandlere ved Utdanning Nord behandler søknaden og treffer avgjørelsen om opptak til utdanningen.

Starte egen virksomhet

Hvis du planlegger å starte egen virksomhet etter endt arbeidsmarkedsutdanning, kan NAV informere om hvilke muligheter som finnes til å ta etablererkurs i Norge etter at utdanningen er fullført.

Andre søkere

Hvis du er privatperson eller næringsdrivende og ønsker å kjøpe en yrkesutdanning eller et kortere kurs, tar du kontakt med en av utdanningssjefene våre. Du finner aktuell informasjon under kontaktopplysningene. Utdanningene gir ikke rett til statlig støtte.

Sist oppdatert 2013-08-07 15:25:51
 

Kalender

Foreløpig er det ingen hendelser planlagt.

Lunsj u. 03

Tirsdag 16 Januar
Raggmunkar med bacon och lingon / Grönsaksgratäng L
 
 
 
 
 
Bredd: px