Stiftelsen Nordkalotten

Utdanning Nords virksomhet med arbeidsmarkedsutdanning startet  allerede i 1970. Etter flere organisatoriske endringer ble Stiftelsen Utdanning Nordkalotten dannet av regjeringene i Finland, Norge og Sverige i 1991. Det lange navnet på stiftelsen brukes i offisielle sammenhenger. Virksomheten blir regulert av en fireårig avtale mellom de tre landene og stiftelsens vedtekter. Stiftelsens styre består av seks medlemmer, to fra hvert land. En direktør har ansvaret for stiftelsens operative drift.

Sist oppdatert 2013-08-12 15:51:47
 

Kalender

Foreløpig er det ingen hendelser planlagt.

Lunsj u. 03

Torsdag 18 Januar
Krämig viltsoppa (L,G) med bröd och ost
 
 
 
 
 
Bredd: px