ISO-sertifisering

Utdanning Nords kvalitetssystem er sertifisert i samsvar med standarden ISO 9001:2008.

Utdanning Nord skal oppfylle kundenes, studentenes og bedriftseiernes forventninger ved å skape de rette forutsetningene i virksomheten. Det skal vi oppnå ved å 

  • Ivareta og utvikle medarbeidernes kompetanse
  • Oppfylle gjeldende lovgivning, avtalevilkår og inngåtte avtaler
  • Hele tiden arbeide med å forbedre produkter, tjenester, systemer og prosesser
  • Følge opp, vurdere og forbedre virksomheten i henhold til fastsatte kvalitetsmål

Systemdokumentasjonen er lagt ut på Utdanning Nords interne nettverk og er tilgjengelig for alle ansatte. Kvalitetssystemet tar utgangspunkt i organisasjonens kvalitetspolicy, med vekt på stadige forbedringer. Det er utformet kvalitetsmål for virksomheten på alle nivå. Virksomheten styres ved hjelp av en gjennomtenkt struktur av blant annet rutiner, kontrollister, arbeidsgangbeskrivelser, maler og kvalitetsplaner. Ved å undersøke blant annet studentenes forventninger til utdanningens innhold og deres erfaring fra studiene avdekker vi muligheter til å utvikle virksomheten og gjøre den bedre.

Sist oppdatert 2013-07-31 10:18:36
 

Kalender

Foreløpig er det ingen hendelser planlagt.

Lunsj u. 03

Ingen artikler funnet
 
 
 
 
Bredd: px