Kustannukset työvoimakoulutuksen aikana – Suomi

Työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan myös Suomessa koulutusajalta samaa työttömyysetua (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan. Samalta ajalta maksetaan lisäksi kulukorvausta.  Kulukorvauksen suuruus on 16,82 €/vrk Koulutus Nordissa tapahtuvan koulutuksen ajalta. Kulukorvausta voidaan maksaa joko viideltä tai seitsemältä päivältä viikossa.

Tietoja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta, koulutusmahdollisuuksista ja koulutukseen hakeutumistavoista sekä koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat: Koulutusneuvonnasta +358 295 020 702 (ma–pe klo 9–17) tai sähköpostilla: utbildningsradgivning[a]te-byran[.]fi

Asumiskulut korvataan suomalaisille opiskelijoille.

Työ- ja elinkeinohallinto kustantaa soluasunnon yli 70 km:n päästä tuleville opiskelijoille.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus saada perheasunto, mutta silloin perheenjäseniltä peritään vuokra. Myös työssä oppimisen aikaiset asumiskustannukset voidaan korvata tietyin ehdoin.

Kustannukset työvoimapoliittisen koulutuksen aikana – Ruotsi

Ruotsalaisille opiskelijoille maksetaan keskitetysti korvausta koulutuskustannuksista sekä aktivointitukea. Heille maksetaan keskitetysti myös päivärahaa ja yksi kotimatka kuukaudessa. Asunto järjestetään kaikille opiskelijoille, myös perheelle. Jos asut lähialueella ja voit opiskella kotoasi käsin, sinulla on oikeus saada matkakulukorvausta. Ruotsalaiset hakijat voivat myös tehdä yhden maksuttoman tutustumiskäynnin Koulutus Nordiin. Tutustumiskäynnistä aiheutuvat kulut, matka- ja mahdolliset yöpymiskustannukset korvataan keskitetysti. Lisätietoja työvoimapoliittisen koulutukseen hakeville löytyy vasemmalla olevasta valikosta tutustumiskäynnit.

Kustannukset työvoimapoliittisen koulutuksen aikana – Norja

Työmvoimapoliittisen koulutukseen osallistuvalla on oikeus saada osittaista taloudellista tukea.
Minkä tyypistä korvausta voit saada?

• Toimeentulotukea (peruskorvaus ja lapsikorotus) Avustusta lisäkustannuksiin (lisätuki)
• Korvausta asunnon ja oppilaitoksen välisistä matkoista
• Valvontalisää
• Korvausta kahdella paikkakunnalla asumisesta
• Korvausta kotimatkoista
• Korvausta koulutusmateriaalista
• Korvausta hoitokustannuksista

Oikeus korvaukseen ei vaikuta mahdollisiin lapsilisiin.

Kuntoutustukea, työttömyystukea, sairauspäivärahaa tai siirtymäkauden tukea saavien hakijoiden on ennen koulutuksen aloittamista selvitettävä oma tilanteensa NAV:n kanssa. NAV korvaa matkakustannukset opiskelupaikalle Norjassa.


Viimeksi päivitetty 2014-04-06 19:11:53
 

Lehdistötiedotteet

14 syyskuu
BYN kävi eilen, 13. syyskuuta, laadunvarmistuskäynnillä Hietaniemessä. BYN:n...
 
1 elokuu
Muutaman kuukauden koulutuksella voi saada hyvän työpaikan. Antti Vuoti...
 
6 heinäkuu
Tilaisuudesta on otettava vaarin, silloin kun se tulee eteen ja aika tuntuu...
 
27 kesäkuu
Part AB on Kalixissa toimiva yritys ja Isolamin toimii Överkalixissa.  Näillä...
 
 
 
 
 
Bredd: px