22 syyskuu 2017

Utbildning Nord valdes som studiebesök när kompetensförsörjningen stod i fokus för kommunal- och regionrådsgruppen

Bild ovan: Viktoria Mäki, lärare på vård- och omsorgsutbildningen berättar om underskäöterkseutbildningen på Utbildning Nord.

Kommunal- och regionrådsgruppen är ett nätverk vars syfte är att diskutera dagsaktuella och strategiska frågor för Norrbottens län och i förekommande fall ta initiativ för att främja en fortsatt god utveckling för länet. I länet behöver vi i samarbeta kring utbildning och kompetenshöjande insatser för en hållbar tillväxt i länet, därför blir det spännande att tillsammans få ta del av det arbete och erfarenheter som gjorts i Övertorneå, sade landshövding Sven-Erik Österberg inför besöket på Utbildning Nord som genomfördes igår torsdag 21 september.

Studiebesöket ögonöppnare

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, var en av deltagarna och summerade besöket så här.

- Det har varit ett fantastiskt lärorikt besök. Jag var inte medveten om att utbildningsverksamheten var så bred. Jag kommer genast att kontakta branschnätverken i Luleå och rekommendera att ta kontakt med er. Jag ser att här finns många möjligheter till samarbete med t.ex. våra IT företag i Luleå

Niklas Nordström hördes även under rundvandringen kommentera det stora engagemanget som personalen på Utbildning Nord visade upp.

Även Sven-Erik Östberg, som besökt Utbildning Nord även tidigare, summerade besöket som mycket lärorikt och menade att det finns många lärdomar och erfarenheter att dra från vad som är möjligt att åstadkomma med samarbete på olika nivåer, t.ex. mellan kommuner och utbildningsanordnare och konkret samarbete som det mellan Part AB, arbetsförmedlingen och Utbildning Nord för att lösa kompetensförsörjningen.

Tomas Mörtberg, kommunalråd i Övertorneå lyfte fram även Utbildning Nords centrala betydelse i lokalsamhället både som arbetsgivare och som central aktör.

- Utan Utbildning Nord skulle vi t.ex. inte kunna erbjuda det stora utbudet av gymnasieprogram som vi kan. De 400-500 studerande årligen tillför mycket till lokalsamhället.

Samarbete är nyckeln

Leif Lahti, direktör för Utbildning Nord lyfte fram samarbete i sin slutsummering som nyckelfaktor för att kunna gå framåt.

- Det är samarbete, samarbete, samarbete på alla nivåer som är nyckeln till allt. År 2020 fyller Utbildning Nord 50 år. Vi existerar för att det finns ett helt unikt samarbete mellan Finlands, Norges och Sveriges regeringar och arbetsmarknadsmyndigheterna i respektive land, och som genom åren haft stor betydelse för kompetensförsörjningsbehoven på Nordkalotten. För att vi ska kunna tillföra nytta behöver vi samarbeta inom alla upptänkliga områden; lokalt med kommun och lokala näringslivet och andra samhällsfunktioner, mellan kommuner och branscherna på Nordkalotten.

- Dialog och samarbete med branscherna har genom alla år varit betydelsefullt för vår framgång som utbildningsanordnare. Kan ni ute i kommunerna vara kontaktskapare för att t.ex. hjälpa oss att utveckla våra branschnätverk ytterligare är det en win-win situation för alla.

Pilvi Ryökkynen berättar om samarbetet mellan oss, arbetsförmedlingen och Part AB

Bildtext: Pilvi Ryökkynen, utbildningschef för byggutbildningarna berättar om samarbetet mellan Utbildning Nord, arbetsförmedlingen och Part AB i Kalix om en skräddarsydd plattsättarutbildning.

Leif Lahti som är från bygden känner även ett stort ansvar för att hela kommunen ska ha förutsättningar att leva.

- Vi har verksamheter i Hedenäset och Övertorneå och för mig är det viktigt att värna om verksamheten i Hedenäset även om det krasst ekonomiskt skulle vara vettigare att ha all verksamhet i Övertorneå. Skulle vi inte finnas i Hedenäset skulle det vara ett dråpslag för den södra kommundelen. Utvecklingen i Hedenäset är viktig för oss, och berättade samtidigt att Byggnadsindustrins yrkesnämnd nyligen gjorde ett kvalitetssäkringsbesök i Hedenäset och att verksamheten lovordades.

-  Branschgodkännande är den viktigaste kvalitetsstämpeln och jag är otroligt stolt för vad mina medarbetare åstadkommer varje dag, avrundade Leif Lahti.

 

Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnan (BYN) hyväksymä

Ruotsin rakennusteollisuuden ammattilautakunnan (BYN) hyväksymä

14 syyskuu 2017
BYN kävi eilen, 13. syyskuuta, laadunvarmistuskäynnillä Hietaniemessä. BYN:n laadunvarmistamiskäynnin tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla,...
 
 
 
Koulutus Nord vastaa IT-alan työvoimapulaan

Koulutus Nord vastaa IT-alan työvoimapulaan

1 elokuu 2017
Muutaman kuukauden koulutuksella voi saada hyvän työpaikan. Antti Vuoti Pyhäjoelta lähtee piakkoin kohti uutta työpaikkaa Espoossa. Hän on yksi...
 
 
 
 

Kalenteri

Tällä hetkellä ei ole tapahtumia.

Lounas v. 03

Tiistai 16 Tammikuu
Perunalättyjä ja pekonia, puolukkaa / Kasvisgratiinia L
 
 
 
 
 
Bredd: px